Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı Formu

Bu başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerden herhangi birinin doğruluğunun aksi ispatlandığı takdirde İş Sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız fesih edileceğini beyan ve kabul ederim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Aktif Grup Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon Ltd. Şti.’ye ( Bundan böyle  “Şirket” olarak anılacaktır.) bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin tarafıma tebliğ edilen Çalışan Adayı Aydınlatma Metni'ni okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı Şirket nezdindeki kişisel verilerimin tebliğ aldığım aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle,  ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından sistemlerine kaydedileceğine, depolanacağına, muhafaza edileceğine, yasal gerekler nedeniyle güncelleneceğine ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğine/devredilebileceğine, ve her halde  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Şirketin, kişisel verilerimi aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle Türkiye’de ve yurtdışında bulunan her türlü kuruluş veya kişilere, iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.